دیه شکستگی و پارگی تاندون انگشت

 با سلام ! پارسال یک تصادفی کردم. انگشت اشاره دست چپم از از بند اول دچار شکستگی شدید شد که سه تا پلاتین گذاشتند. تاندون همان انگشت هم پاره شد. پزشکی قانونی نقص بند اول انگشتم رو تایید کنه چقدر دیه به من تعلق میگیره؟ 

اگر هم تاندون پاره شده باشد و هم شکستگی اتفاق افتاده باشد مجموع چهار درصد دیه تعلق میگیرد معادل ۲۴ میلیون تومان.


جدیدتر قدیمی تر