شکایت سرایدار از کارفرما بابت حقوق و عیدی و بیمه و پاداش

 با سلام! من و همسرم و یک دوقلو ۴ساله! پسرم مریضه از وقتی به دنیا اومده و دخترم سالم. در یک ساختمان ۹طبقه تک واحدی سرایدار هستم و یک سال و۳ماه در اینجا سرایدارم و از وقتی رفتم قرارداد امضا نکردیم و هیچ گونه پول و حق وحقوق وبیمه ای دریافت نکردم. فقط برای پول مواد شوینده و غیره به کارت بنده واریز کردند.آیا می توانم با شکایت حرفم به جایی برسد. و ما  را جواب کردند. ۲هفته مهلت دادند که تخلیه بکنیم و اگه تا۲هفته به هردلیلی نتونیم بریم اثاث مان را میریزند در خیابان! نمی دانم چکار کنم؟  لطفا راهنماییم بفرمایید ممنونم؟

در پاسخ به سوال شما باید بگویم که باید از آنها شکایت کنید بابت حقوق و مزایا و بیمه! البته باید مدارک کافی داشته باشید. پرینت حساب یک مدرک است. البته شما می گویید که هزینه بابت مواد شوینده برای شما واریز شده است ولی باید مدارک داشته باشید وگرنه باید در اداره کار درخواست بازرسی از محل کار بدهید. به نظر من می توانید به نتیجه برسید. احتمالاً اگر آنها قراردادشان را با شما لغو کرده باشند. شما مهلت سه ماهه دارید که محل را ترک کنید و البته باید ترک کنید چون به هر حال این حق قانونی آنهاست اما می تواند بابت حقوق و مزایا و عیدی و پاداش و بیمه از آنها شکایت کنید.


جدیدتر قدیمی تر