آیا بیمه بابت عمل زیبایی هزینه پرداخت می کند؟

 سلام! من بیمارستان عمل جراحی زیبایی واژن کردم ولی عمل جراحی موفقیت آمیز  نبود. دو سه مرتبه دیگه عملم کردند بخیه ها باز میشد وخونریزی از بخیه ها همراه با درد که بعداز اون دیگه گفتند شکایت کن که بعد از شکایت به دکتر دیگه ای مراجعه کردم و گفتند حتما باید به خاطر التهاب و عفونت بستری شوی و بعد از پنج روز مرا مرخص کردند و هیچ جا بیمه حساب نکرد وما آزاد حدود ۱۵۰۰۰۰۰۰ میلیون پول خرج کردیم. حالا نامه رفته کمیسیون پزشکی!  می خواستم بدونم قبول میکنه هزینه را بده؟

بیمه قطعا هزینه بابت این عمل نخواهد داد چون که عمل زیبایی حساب خواهد شد ولی اگر آسیب دیده اید می توانید بابت دیه از پزشک تان از طریق دادسرای پزشکی شکایت کنید تا دیه بگیرید.


جدیدتر قدیمی تر