درخواست ازکارافتادگی در بیمه اختیاری

 درود وقت بخیر! کارفرما هستم و بصورت خویش فرما بیمه تامین اجتماعی شدم. ۲۷درصد حق بیمه پرداخت میکنم و از کار افتادگی و دیگر خدمات شامل حالم نمی شود. دو فرزندم هم که پیش خودم کار می‌کنند بیمه بیکاری و غیره شامل حالشان نمیشه؟! خواستم ببینم که شرایط ایثارگران شامل حالم میشود یک ماه بسیجی و ۲۲ماه سربازی در زمان جنگ در منطقه جنگی خدمت کردم پیشاپیش از جواب شما متشکرم؟

در پاسخ به سوال شما باید بگویم که وقتی ۲۷ درصد حق بیمه پرداخت می کنید از کار افتادگی شامل شما میشود. تنها چیزی که شامل شما نمی شود بیمه بیکاری است. شرایط ایثارگری برای افرادی تعلق می گیرد که در نهادهای دولتی کار کنند. می تواند حق بیمه ایام سربازی و بسیجی تان را به صورت 7 درصد پرداخت کرده و جزء سابقه کنید.


جدیدتر قدیمی تر