دیه شکستگی استخوان زند اعلی

 با سلام !خسته نباشید! شکستگی سرابتدایی استخوان زند اعلی راست و شکستگی سر انتهایی استخوان بازوی راست که هر دو در وضعیت مطلوب التیام یافتند دیه براشون چقدرمیشه و جداحساب میشوند؟

بابت هر کدام از شکستگی های استخوان های فوق هشت درصد دیه تعلق میگیرد معادل ۴۸ میلیون تومان.


جدیدتر قدیمی تر