تا چه زمانی شخص ثالث می تواند در دعوا ورود کند؟

 سلام دکتر! اگر کسانی در پرونده ای به فردی که وکالت ثبتی داده‌اند و فرد در محاکم بدوی و تجدید نظر محکوم شده است، آیا این افراد میتوانند در همین موضوع ورود ثالث بنمایند؟ متشکرم؟

اگر ختم دادرسی اعلام نشده باشد می تواند ورود کند.


جدیدتر قدیمی تر