کد SSN تامین اجتماعی چیست؟

 با سلام! ببخشید برای بازنشستگی که شرکت‌ها ۴ درصد برای بیمه پرداخت کرده باشند. چه کدی دوباره باید از تهران بیاید. تشکر میکنم راهنمایی بفرمایید؟

در پاسخ به سوال شما باید بگویم که یک کدی هست به نام کد SSN که باید برای بازنشستگی از تهران ارائه شود. معمولا یک یا دو هفته طول می کشد تا این کد صادر گردد.


جدیدتر قدیمی تر