دیه شکستگی استخوان ترقوه

 فیروز : با سلام من در ٦/٩٦ تصادف داشتم كه پزشكي قانوني براي شكستگي استخوان ترقوه و آسيب ديدن تاندون بنده هشت صدم درصد زده است . اگر امكان دارد بگوئيد چقدر مي شود و آيا كم نزده است بنظر شما ؟ 4 درصد بابت ترقوه دیه دارد معادل 9 میلیون و 240 هزار تومان . بابت تاندون بستگی به میزان پارگی دارد و اگر پارگی کامل باشد آن هم 4 درصد دیه دارد معادل 9 میلیون و 240 هزار تومان . اگر 8 درصد زده باشد خوب است . 

نظرات