درخواست ازکارافتادگی به علت ناراحتی قلبی

 سلام استاد! با عرض پوزش من آبان ماه پارسال سکته قلبی کردم و فنر گذاشتند. هرچند ناراحتی قلب دوباره داشتم. امسال هم ۳ بار آنژیو شدم.  آیا میتوانم از کار افتادگی بگیرم؟ ۴۸ سال دارم با ۱۱سال بیمه. خودمم کارگر ساختمانی هستم. در ضمن در حال حاضر ۳ یا ۴ فنر گذاشتند دقیق نمیدونم. درضمن یه دکتری متخصص دیگه مراجعه کردم گفت رگ اصلی قلب خوب باز نشد دوباره از اول درگیر  یک بار هم بعد آنژیو چند دقیقه ایست قلبی کردم؟ 

باید درمان تان کامل شود وگرنه برای شما رای صادر نمی شود. اکوی قلب تان هم باید ضعیف نشان دهد . چیزی حدود 30 درصد. سابقه تان زیاد بالا نیست.


نظرات