عدم اجرای طرح طبقه بندی مشاغل توسط کارفرما

 حبیب کریم زاده : با سلام ! برای اجرای طرح طبقه بندی مشاغل کارفرما به کندی عمل می کند و با وجود گذشت سه سال از شمول طرح در کارگاه (50 نفر بیشتر) هنوز طرح به مرحله پیش نویس هم نرسیده است . چه راهکاری توسط کارگران دنبال شود که کارفرما هرچه سریعتر طرح را اجرا کند ؟ تنها راهی که دارید این است که چند نفری به اداره کار منطقه مراجعه کنید و از کارشناس طرح طبقه بندی مشاغل اداره کار درخواست کنید پیگیری نمایید.

جدیدتر قدیمی تر