قرارداد طبق قانون کار

 بهمن اسودی : با سلام و احترام بنده يك فردى را به عنوان مدير اجرايي همون منشى در اتحاديه صنفى بكار گرفتم و ساعت شروع كار از هشت صبح تا دو ظهر مي باشد و كاركرد ايشان روزانه شش ساعت هستلطف كنيد با اين شرائط چگونه بايد قرارداد كار براى سال ٩٨ ببندم و اينكه قرارداد ايشان پاره وقت مي شود يا تمام وقت. همچنين حق بيمه سهم كارگر و كارفرما چقدر مي شود. ؟ تشكر ؟

1.     قرارداد ساعتی ببندید . شرایط قرارداد ایشان پاره وقت است .

2.     دستمزد ایشان برایهر 7 ساعت و 20 دقیقه نباید از حداقل دستمزد یک روز کارگر کمتر باشد . 

3.     به ازاء هر 44 ساعت باید یک روز ایام تعطیل داشته باشند و حق بیمه شان نیز باید به ازاء هر 44 ساعت ، 7 روز پرداخت گردد .

4.     سهم بیمه ایشان 7 درصد حقوق و سهم بیمه شما 23 درصد حقوق است .

نظرات