کارگاه های معاف از پرداخت حق بیمه سهم کارفرما

 حمید شریفی : با سلام  ! می خواستم بدانم که کارگاه جوراب بافی هم جزء معافیت سهم کارفرما هم هست یا نه ؟ اگر هست چگونه باید اقدام کنیم ؟ نه ! متاسفانه جزء لیست کارگاه های تولیدی مشمول معافیت سهم کارفرما نیست .

نظرات