افت قیمت خودروی تیبا

 جمشید قاسمی  : سلام ! من با یک خودروی تیبا صندوقدار مدل 97 که پارک بود تصادف کردم که منجر به شکسته شدن چراغ سمت راننده و سپر و به اندازه دو کفه دست گلگیر سمت راننده داخل رفت که نیاز به صافکاری و تعویض سپر و چراغ جلو دارد . لطفا بفرمایید افت خودروی  مورد نظر چگونه محاسبه می شود ممنون ؟ اگر بدون رنگ در نیاید حدود 10 درصد قیمت ماشین قبل از تصادف افت قیمت دارد.

جدیدتر قدیمی تر