عدم تائید مشاغل سخت و زیان آور در تامین اجتماعی

 شاهین : سلامسابقه کاریم در کمیته مشاغل سخت تایید شده است اما بیمه بخاطر 6 سال عنوان نامشخص شغلی ! بیمه قبول نمی کند ! متاسفانه مدارک کار کردم نزد کارفرما می باشد که نمی دهد . فقط رای کمیته را دارم ! لطفا راهنمایی بفرمائید چکارکنم ؟ کمک کنید خدا اجرتان دهد ؟ اگر بیمه قبول نمی کند تنها راهتان شکایت به اداره کار است . بعد از      رای  تائید دیوان باید تامین اجتماعی حق بیمه و جرائم مربوطه و 4 درصد اضافه را حساب کند و شما یا کارفرما باید بپردازید تا قبول شود .

جدیدتر قدیمی تر