دیه خونریزی چشم

 مهدی عبداللهی : دیه درفتگی لگن و با ابزار ارتوپدی جا انداخته شده و یک ذره ترک دارد و پاره شدن زانو ، پاره شدن ابرو ، پاره شدن بینی و ضربه شدید به بینی ، ورم کردن چشم خون ، آلود شدن چشم ، پاره شدن تاندون دست راست  ؟

درست توضیح نداده اید با این حال به نظر می رسد دیه آن به شرح زیر است :

1.     دیه دررفتگی لگن 4 درصد است معادل 10 میلیون و 800 هزار تومان

2.     پاره شدن زانو بستگی به عمق آن دارد . بین 1 تا 5 درصد دیه دارد .

3.     پاره شدن ابرو بستگی به عمق آن دارد . بین 2 تا 3 درصد دیه کامل.

4.     پاره شدن بینی بستگی به عمق آن دارد . بین 2 تا 3 درصد دیه کامل .

5.     پاره شدن تاندون حدود 4 درصد ارش دارد .

6.     خون آلود شدن و ورم چشم نهایتا 1 درصد تا 2 درصد دیه دارد.

نظرات