شکایت بابت مابه التفاوت طرح طبقه بندی مشاغل

 محمد مهدی محمدی : با سلام و احترام ! اینجانب در اول تیرماه سال هشتاد و نه در کارگاهی مشغول به کار شده ام  که بر اساس اعلام اداره کار در مرداد همان سال مشمول طرح طبقه بندی گردیده است لیکن این طرح در سال نود و پنج اجرا گردیده است . در زمان اجرای طرح حقوق بنده با حقوق موجود در طرح تفاوتی نداشته است لیکن در سال های قبلی با گروه احراز شده در همان سال تفاوت داشته است. لیکن کارفرما از پرداخت مابه التفاوت آن سالها امتناع نموده است . آیا کار فرما مجاز به این کار می باشد ؟ مجاز به این کار نمی باشد ولی اهرم قانونی در این زمینه ضعیف است . با شکایت به اداره کار به نتیجه نمی رسید.

جدیدتر قدیمی تر