شکایت بابت پرداخت سنوات

 علیرضا صادقی : با سلام و خسته نباشید ! من یک کارگاه نانوایی با پنج نفر کارگر را اداره می کنم . سه نفر از کارگران از چهار سال پیش در لیست بیمه بوده اند و اخیرا بدلیل اختلاف ترک کار نموده اند. برای این سه نفر بیمه رد شده ولی حقوق آنها در لیست بیمه کمتر از نصف پرداختی هر ماه به ایشان است . اخیرا از من بابت سنوات و حق و حقوق این چهار سال شکایت کرده اند. سوال من اینست : آیا می شود به استناد به پرداختی های بالاتر به آنها (رسید بانکی موجود دارم)  در طول این چهار سال، ادعای پرداخت سنوات و سایر مزایا را نمایم ؟ می توانید این کار را انجام دهید . البته باید محاسبات تان دقیق باشد وگرنه ممکن است اداره کار قبول نکند . اگر قرارداد داشته باشند با توجه به قرارداد حقوق و مزایای شان محاسبه می گردد . اگر قرارداد نداشته باشند لیست بیمه ملاک قرار می گیرد . بنابراین اگر قرارداد نداشته باشند احتمالا به نتیجه می رسید.

جدیدتر قدیمی تر