اصلاح لیست بیمه تامین اجتماعی

 هدی : با سلام ! طی سال 97 اقدام به راه اندازی یک کارگاه تولیدی کردیم و کد کارگاهی اخذ و لیست بیمه پرسنل ارسال شد مرتب و ماهانه لیکن در تنظیم قرارداد سال 97 ساعات کارکرد را 250 ساعت ( 192 ساعت استاندارد و الباقی بابت اضافه کار بصورت ثابت) و کل مبلغ در ستون حقوق پایه درج شده و ارسال شده است به سازمان.

حال در سال 98 قرارداد ها را برمبنای ساعت دستمزد سال 97 بعلاوه میزان افزایش قانونی تنظیم و لیست ماهانه  ارسال شده است و اضافه کار هم درسال 98 بصورت واقعی و به عنوان مزایای مشمول غیر مستمر درج می شود . لیکن شعبه تامین اجتماعی برای فرودین ماه سال 98 قبض مابه التفاوت بیمه صادر نموده است. یعنی مبنا را حقوق پایه سال 97 ( تجمیع حقوق ماهانه و اضافه کار که نادرست بو ده است ) قرارداده است.

درواقع در سال 98 ما به نحوی صحیح لیست را ارائه کردیم . حقوق پایه در ستون مربوط و اضافه کار هم در بخش مخصوص به خودش د رحالی که در سال قبل فقط حقوق پایه درج می شد و با وجود اضافه کار در همان بخش حقوق پایه منعکس میشد. خواهشمند است نحوی رفع ابهام این مورد را برای سازمان تامین اجتماعی که بایستی انجام دهیم و قابل قبول باشد راهنمایی بفرمایید . با تشکر ؟ سیستم به صورت اتوماتیک این افزایش را اعمال می نماید . بنابراین شما باید موضوع را در برگه ای توضیح دهید و منضم به قراردادهای پارسال و امسال به ریاست شعبه ارائه کنید . در صورت صحت گفته هایتان این موضوع را برای حق بیمه امسال اصلاح می نمایند .

جدیدتر قدیمی تر