پرداخت هزینه پلاتین توسط بیمه

 وحید : پدرم دیسک کمر دارد . دکتر گفته باید ٨ تا پلاتین گذاشته بشود . الان می خواستم بدانم هزینه پلاتین ها را بیمه می دهد ؟ اگر بیمارستان های ملکی تامین اجتماعی باشید مجانی است . اگر بیمارستان های دولتی و یا خصوصی طرف قرارداد باشد باید خودتان پرداخت کنید و تامین اجتماعی از طریق دفاتر کارگزاری طبق تعرفه مبلغی را پرداخت می کند .

جدیدتر قدیمی تر