دریافت سختی کار در ایران خودرو

 سلام! تقریبا 18 سال در ایرانخودرو کار کردم ولی در سابقه من در سامانه تامین اجتماعی سختی کار ثبت نشده است. چه کار میشه کرد و شما چه کمکی میتونید بکنید؟ 

سختی کار در سامانه تامین اجتماعی ثبت نمی‌شود. برای اینکه بتوانید از سختی کار استفاده کنید باید از کمیته مشاغل سخت و زیان آور اداره کار رای مثبت بگیرید و بعد از گرفتن رای مثبت آن را به تامین اجتماعی ارائه دهید تا ۴ درصد حق بیمه اضافه از طریق محل کارتان که ایران خودرو است به حساب تامین اجتماعی واریز شود. این کار را باید در سال‌های آخر بیمه پردازی انجام دهید.


جدیدتر قدیمی تر