دیه دیسک کمر

 مازیار زبیری : حالا شکایت کردم و برگه پزشک قانونی را بردم برایشان که مدارک طب صنعتیم را بدهند که متاسفانه با برخورد بدی گفتند ما هیچ مدرکی به تو نمی دهیم و پزشکی قانونی گفتند با دستور قضایی برو . حالا می خواهم بدانم دیه ای که برای من بریده می شود  چقدر است ؟! من کلی هزینه کردم و بعدش بتوانم کاری کنم ؟ بین 5 تا 10 درصد دیه دارد . بستگ به میزان آسیب دارد . یعنی بین 13 میلیون و 500 هزار تومان تا 27 میلیون تومان .

جدیدتر قدیمی تر