درخواست تغییر شغل در تامین اجتماعی چگونه است؟

 سلام وقت بخیر! با تبریک پیشاپیش عید. رفتم کمیسیون پزشکی  با یه سال  تغییر شغل  موافقت شده است. ینی بعد یه سال منو  باز میدن خدمات یا     اونو همین جوری نوشتند؟

بعد از یک سال باید مجدداً درخواست بدهید و تقاضای تغییر شغل کنید معمولاً در سری دوم هم برای یک سال تایید می‌شود.سال بعد مجدداً باید درخواست بدهید که یا همیشگی می‌شود و یا اینکه کلاً لغو می‌شود. روال کار کمیسیون‌های پزشکی بدین صورت می‌باشد.


جدیدتر قدیمی تر