دریافت دفترچه بیمه نیروهای مسلح

 با عرض سلام و سپاس از لطف ومحبت شما بزرگوار. دخترم بیمه نیروهای مسلح میباشد. با سپاس دست شما را میبوسم. فقط یک سوال دیگر اگر بیمه تامین اجتماعی فقط سابقه رد بشه و دفترچه بیمه نگیرند هم باز نمی‌توانند بیمه نیروهای مسلح شوند ؟

اگر بیمه خودشان بیمه تامین اجتماعی باشد و شما بخواهید بابت نیروهای مسلح برایشان دفترچه درمانی بگیرید معمولاً مشکلی ندارد و نیروهای مسلح ایرادی نمی‌گیرد.


جدیدتر قدیمی تر