تعیین تاریخ ازکارافتادگی قبل از دوران بیمه پردازی

 سلام یه پرونده بیمه دارم خواستم شما پیگیری کنید؟ درخواست کارافتادگی کردم بخاطر تعویض هیپ لگن دو طرف.الان کمیسیون میگه این مال زمان بیمه نیست در صورتی که این مریضی از زمانی که من بیمه بودم شروع شده است؟

به این رای دیگر نمیتوانید اعتراض کنید. یعنی این رای به کمیسیون تجدید نظر نمی رود. ازکارافتادگی تان به قبل از دوران بیمه پردازی خورده است. احتمالا سابقه بیمه تان کم و یا دارای فاصله های زیاد است. تنها راه شکایت به دیوان عدالت اداری است تا پرونده مجددا در کمیسیون مطرح گردد. البته می توانید براساس بخشنامه 19.1 نیز اقدام کنید که در این صورت مطابق با سابقه تان می توانید حقوق بازنشستگی بگیرید. 


جدیدتر قدیمی تر