پیگیری اینترنتی ازکارافتادگی در کمیسیون پزشکی تامین اجتماعی

چطوری خودمون در سایت تامین اجتماعی بفهمیم از کار افتادگی شامل شده و چطوری ؟

در پاسخ به سوال شما باید از آدرس https://mc.tamin.ir/insured.aspx استفاده نمایید. وقتی وارد لینک فوق می شوید شماره ملی و شماره بیمه را از شما می‌گیرد و رای مربوطه را به شما ابلاغ می‌کند. البته اگر پیامک نوبت کمیسیون هم برای شما به هر دلیلی نیامده باشد  از این طریق می توانید نوبتشان خودتان را نیز ببینید .توجه داشته باشید که وقتی با شماره ملی و شماره بیمه وارد اینجا می شوید رای شما مشاهده می شود. این به معنای ابلاغ رای به شما است و شما تنها در صورتی که در کمیسیون بدوی باشید در یک ماه بعد از این تاریخ می توانید به رای مربوطه اعتراض کنید. اگر رای فوق مربوط به کمیسیون تجدید نظر باشد دیگر زمانی هم برای اعتراض ندارید و رای قطعی است.

نظرات

ارسال یک نظر