بازنشستگی در کمیسیون های پزشکی نیروهای مسلح

 

سعید: سلام! وقتی کسی در دوران خدمت سربازی در حین انجام وظیفه دچار آسییب می شود (شکستگی پا و پارگی دو رباط و محدودیت حرکتی زانو) آیا بازنشسته نیروهای مسلح می شود؟ اصلا باید چه شرایطی داشته تا کمسیون پزشکی رای به بازنشستگی و از کارافتادگی بدهد؟ لطفا شرایط و قانون در کمسیون پزشکی برای بازنشستگی را لطف کنید؟

پاسخ: با این شرایط ازکارافتاده نمی شوید. تنها مشکل تان محدودیت حرکتی است که درصد خاصی نمی گیرد. باید آسیب اساسی دیده باشید به گونه اینکه توانایی انجام هیچ کاری به صورت عام نداشته باشید. طبیعی است که برای هر بیماری مشخصات معینی تعریف شده است که با آنچا شما می فرمایید فاصله زیادی دارد.

گروه مشاوره بیمه جو فعالیت خود را از سال 1396 با همکاری مشاوران بیمه تامین اجتماعی ، قانون کار ، دیه ، تصادفات ، امور حقوقی و مالیاتی و بسیاری از حوزه های کاری دیگر شروع کرده است. به جرات می توانیم بگوییم در میان سایت هایت مشابه بهترین خدمات را ارائه می دهیم به گونه ایکه بدون کوچکترین هزینه ای به هزاران نفر مشاوره داده و با افتخار در آینده نیز مشاوره می دهیم. درآمد ما تنها از محل وکالت پرونده های اداره کار ، تامین اجتماعی ، دیه و ... بوده که خوشبختانه در این زمینه نیز موفق بوده ایم. اگر می خواهید از مشاوره رایگان تلفن ما بهره بگیرید و یا می خواهید پرونده تان را برای بررسی به ما دهید با شماره موبایل 09333644122 تماس بگیرید (غیر از شب ها) . اگر هم می خواهید می توانید از طریق فرم تماسبا ما مشکل تان را اعلام کنید. سرعت پاسخگویی ما بی نظیر است. امتحان کنید!