قطع بیمه بیکاری عضو هیئت مدیره

 نظر به قطع بیمه بیکاری اینجانب و استدلال بیمه که نایب رئیس هیئت مدیره هستی اقدام به قطع آن نموده اند.اگر عضو هیئت مدیره باشم و از این شرکت حقوق نگرفته  ام و  لیست بیمه این شرکت هم نمی باشم بیمه بیکاری بنده قطع می شود؟البته ۵ ماه دیگه تو هیئت مدیره نیستم؟

در پاسخ به شما دوست عزیز باید بگویم اعضای هیئت مدیره در صورتی که سهامدار نباشد ساعات موظف کاری داشته باشند و در قبال این سوال حقوق دریافت کنند می‌توانند از بیمه بیکاری استفاده کند اگر تمام این شرایط را دارید مشکلی نخواهید داشت اما اگر حتی یکی از این موارد را نداشته باشید بیمه بیکاری به شما تعلق نمیگیرد .


جدیدتر قدیمی تر