خرید سابقه باقیمانده برای بازنشستگی

 با سلام ! من  تا پايان امسال حق بيمه خود را به صورت خويش فرما پرداخت كرده ام. تا پايان امسال ميزان سابقه پرداختي من مي شود 29 سال و 11 ماه و 21 روز. براي بازنشستگي در امسال 9 روز كم دارم. ميتوانم اين 9 روز يا مدت بيشتري را با پرداخت حق بيمه بخرم كه تا قبل از سال جديد بازنشسته شوم. توضيح اينكه در سالهاي پرداختي بعضي از سالها كسر پرداخت وجود دارد. و بصورت كامل پرداخت نشده. آيا ميشود كسري سالهاي قبل را پرداخت كرد. با تشكر ؟

پاسخ سوال شما باید بگویم نه نمی توانید مدت سابقه باقی مانده یعنی نوروز را خریداری کنید اما اگر در سال‌های گذشته حق بیمه تان پرداخت نشده است و جایی کار کرده اید بهتر است با شکایت به اداره کار و گرفتن رای مثبت در این زمینه حق بیمه مربوطه را پرداخت کنید وگرنه هیچ راه دیگری ندارد .واقعا بهتر از اسفندماه بازنشسته شوید چون حقوق بازنشستگی افراد مشمول افزایش اثر جدید هم خواهد شد و به نفع دارد.


جدیدتر قدیمی تر