بازرسی برای دریافت مستمری توسط دختران

 سلام وقتتون بخیر !
مادرم 5 ماه هست که مستمری پدرشان را دریافت میکنند و گفتند هر 5 ماه باید یا از طریق سایت یا کارگزاری تعهدنامه دختران باقی مانده را ثبت کنیم . داخل سایت 
من امروز از طریق سایت انجام دادم و اطلاعات را ثبت کردم  و نوشته شده که در حال بررسی شعبه هست. میخواستم بدانم چطوری میان باز!؟
 یا ربطی نداره اصلا ؟ چون ما مسافرت هستیم میخواستم بدونم چطوری هست؟ چطوری میان به آدرس داده شده جهت بررسی یا کلا چیکار میکنن؟

ممکن است بازرسی کنند . اگر کسی گزارش خاصی داده باشد حتما بازرسی می آیند . وگرنه معمولا نمی آیند.


جدیدتر قدیمی تر