دیه شکستگی تیبیا در سال 1401

 با سلام !شواهدی از کوفتگی استخوان در سمت خلفی جانبی فلات تیبیال مشاهده می شود. همچنین خط شکستگی جهت افقی در قسمت خلفی استخوان تیبیا بدون فرورفتگی آشکار وجود دارد. پارگی نسبی درجه قانونی ACL دیده می شود. کیست نانوایی با مهاجرت برتر در حفره خلفی وجود دارد.دیه جمعا چقدر میشه؟

به نظر من بابت شکستگی تیبیا ۸ درصد دیه تعلق میگیرد معادل ۴۸ میلیون تومان. بابت بابت کوفتگی نهایتاً نیم درصد تا یک درصد دیه در نظر گرفته می‌شود که هر درصد دیه معادل ۸ میلیون تومان میباشد. بابت پارگی نسبی ای سی ال به نظر من بین دو تا سه درصد دیه در نظر گرفته می شود که نهایتا میشود ۱۸ میلیون تومان.


جدیدتر قدیمی تر