حدقل حقوق منشی در سال 1401 چقدر است؟

 با سلام! وقت بخیر! من یک منشی دارم که روزی ۶ ساعت (هفته ای ۳۶ ساعت) کار می کند. آموزشگاه مراقب و زیبایی.برای اینکه حقی از ایشان گردن بنده نباشد و قانون کاملا رعایت شده باشد، مبلغ حقوق ایشان چقدر باید باشد؟به چه شکل ایشان را بیمه کنم؟ یعنی چقدر بابت بیمه ایشان هزینه کنم، گویا مبالغ مختلفی هست. مشخصات منشی:خانم ۳۰ ساله، مجرد، تحصیلات لیسانس.

در پاسخ به سوال شما باید بدانید که امسال حداقل حقوق طبق قانون کار پنج میلیون و ششصد و هشتاد هزار تومان برای ۴۴ ساعت کار در هفته می باشد . بنابراین شما باید متناسب با حداقل، حقوق ایشان را پرداخت کنید. یعنی ساعت کاری آنها را به نسبت ۴۴ ساعت در هفته حساب کنید و حداقل حقوق شان را پرداخت کنید. البته با توجه به اینکه ایشان تحصیلات شان لیسانس می باشد اگر بیشتر پرداخت کنید منطقی تر می باشد ولی حداقل ها را باید رعایت کنید. در مورد حق بیمه هم متناسب با ساعت کاری به ازای هر ۸ ساعت کار باید حق بیمه ایشان را پرداخت نمایید هرچند تامین اجتماعی مدت هاست که برای منشی پزشکان و مراکز زیبایی حق بیمه پاره وقت را قبول نمی کند و حق بیمه را به صورت کامل دریافت میکنند.


جدیدتر قدیمی تر