مبلغ کمک هزینه عینک در سال 1401

 با سلام ! من ۷۰۰ تومان هزینه عینک کردم و بار اول است که برای کمک هزینه عینک اقدام کردم. پیام هایی که برایم اومده ۱۰۰تومن برام در نظر گرفتند در صورتی که ظاهرا ۳۰۰ تومان میباشد؟

من هم تعجب می کنم . مبلغ آن 300 هزار تومان است. مگر اینکه در یک سال قبل هم گرفته باشید.از طریق قسمت فنی شعبه اقدام کنید.


جدیدتر قدیمی تر