دیه سوختگی درجه 2 A

 سلام! ببخشید مزاحم شدم! من در اثر حادثه در محل کار پای چپم و آرنجم سوخت. دکترا گفتند درجه دو و۳ الی ۴ درصد سوختگی ات است. می خواهم بدانم دیه ام چقدر میشود؟ خیلی ممنون میشم اگه جوابمو بدید؟

اگر درجه 2 از نوع A  باشد 5 درصد دیه دارد معادل 30 میلیون تومان. 

اگر درجه 2 از نوع B باشد 7 درصد دیه دارد معادل 42 میلیون تومان


جدیدتر قدیمی تر