آیا به کارگر نانوایی لواشی سختی کار تعلق می گیرد؟

 سلام وقت بخیر! همسر بنده بیش از ۲۲سال سابقه بیمه تامین اجتماعی در نانوایی لواشی دارند. ۱۰سال از این مدت را شاطر هستند. سوال من اینه که، ایشون شامل سختی کار میشوند؟ میشه قبل از ۳۰سال بازنشست بشوند؟ سپاسگزارم؟

در پاسخ به سوال شما باید بگویم که اگر حق بیمه ایشان در لیست بیمه به عنوان شاطر رد شده باشد و همچنین کارگاه خانوادگی نباشد یعنی کارفرما ایشان پدر یا برادر ایشان نباشد مشکلی ندارد و ایشان می تواند با ۲۰ سال سابقه بازنشسته شود. البته به شرطی که کارفرما حق بیمه اضافه مشاغل سخت و زیان آور را نیز پرداخت کرده باشد.


جدیدتر قدیمی تر