درخواست ازکارافتادگی به علت خونریزی مغزی

 با سلام ! ببخشید شوهر من خونریزی مغزی کرده است. چهارشنبه هفته پیش ؟! الان از آن موقع بستری است . پنجاه و هشت ساله است و نزدیک بیست و سه سال شایدم بیشتر سابقه بیمه تامین اجتماعی دارد. در ضمن دیابتی هم هست و فشار خون و کلسترول بالا . میخواستم ببینم الان میشه برایش از کارافتادگی و بازنشستگی گرفت؟

با سلام بستگی به این دارد که خونریزی مغزی به علت چی بوده است.  بابت دیابت و فشار خون می تواند ازکار افتاده شود.یا سکته کرده باشد یا آسیب شدید دیده باشد.


جدیدتر قدیمی تر