قطع حقوق بازنشستگی به علت بیمه پردازی مجدد

 با سلام !خسته نباشید! من با ۲۱ سال سابقه بیمه با سن۶۰سال بازنشسته شدم.  الان ۲ سال است که حقوق میگیرم. سال ۹۸ شرکت اشتباهی ۴ماه برایم بعد از بازنشستگی بیمه رد کرده است. الان حقوق این ماه من را قطع کردند. خواستم ببینم باید چکار کنم؟ در حالی که من هیچ جا کار نمی کنم؟

به شعبه بیمه مراجعه کرده و به  امور فنی بیمه شدگان بروید. در آنجا تعهد شفاهی یا کتبی می گیرند که دیگر جایی کار نکنید و حق بیمه برای شما پرداخت نشود. به راحتی می توانید حقوق بازنشستگی بگیرید. مشکلی ندارد.


جدیدتر قدیمی تر