شکایت از کمیسیون پزشکی به دیوان عدالت اداری

 سلام ! مدارکی از سال گذشته ندارم . هرچی مدارک داشتم به کمیسیون پزشکی قبلی تحویل دادم . فقط یه فرم کارگزاری داد بردم پزشکش پر کرد ازکار افتادگی کلی زد بردم به کارگزاری تحویل دادم . بنده بیماری خاصی نداشتم که بیمارستان بستری بشم  .سال گذشته از ناحیه چشم چپ نابینا شدم واز چشم راست مات میبینم که به تشخیص پزشک معالج بیماری آر پی هستش . و به تشخیص کمیسیون پزشکی سال گذشته این بیماری قبل از بیمه بوده و برای از کار افتادگی تایید نشدم و قابل اعتراض نبود . آیا میتونم به دیوان عالی کشور مراجعه کنم ؟ 

می‌توانید به دیوان عدالت اداری شکایت کنید ولی بعید است به نتیجه برسد . شما باید بر اساس بخشنامه 19.1 اقدام کنید چون بیماری قبل از بیمه پردازی بوده است.


جدیدتر قدیمی تر