شکایت از کارفرما بابت بیمه و حقوق و مزایا

 سلام آقای وکیل! بنده پیک یک رستوران تو خیابان مدیریت بودم. حدود  25 روز کار کردم. بهش گفتم بیمه ام کن گفت من بیمه نمی کنم منم مجبور شدم کار کنم.  گفت اول ماهانه حقوقت میدم بعد من که دست بالم خالی بود گفتم چند روزی حقوق من رو روزی بده بعد از 15روز ماهانه بده قبول کرد کارت ملی هم گرفت حدوده 19روزی حقوقم رو روزبه روز می گرفتم بعد که وضع کمی خوب شد دیگه پول ازش نگرفتم  که ماهانه پرداخت کنه من ظهر بود رستورانش شلوغ بود گفت امروز باید تند بری من غذاهارو برداشتم سوار موتور شدم رفتم تو جمهوری یک پراید زد به من من بیهوش شدم. افسر اومده هرچی راننده پراید گفته به دروغ نوشته مقصر من کردن الآنم کتفم راست. ران پا زانو پا مچ پاک دستم شکسته کلان پلاتین است.

پراید که رفت الان من ماندم با کارفرما. کار فرما هم نه بیمه ام کرده نه چیزی بنظر شما من باید چکار کنم به حقم میرسم دکتر گفته بعداز 7 ماه استراحت کنی  بعد میگن باید شاهد داشته باشی که اونجا کار می کردی کارت ملی من پیشش است تازه اونجا همش دوربین داره آیا موفق می شوم بخدا قسم ما تو یک اتاق زندگی می کنیم بنظر شما محکوم میشن

خیلی مایه داره پارتی هم زیاد داره من ضربه سختی از این تصادف خوردم وقتی مادرم خبر میرسه بهش خونه پدرم تو کمربندی آیت الله خامنه ای است مادرم هول کرده اول می‌خواسته بره مسجد برای من نماز و دعا کنه اون لاین کمر بندی رو رد می کنه از تو جدول های اونور ی یک پاشو میزاره که نامرد میزنه به مادرم پیاده هم میشن ولی دنده عقب میگیره از تو بلوار حکمت فرار می‌کنه 5شنبه هم بوده نمی دونم فرار کرده مادرم هم از دست دادم؟

باید از کارفرما به اداره کار شکایت کنید . از مشتری هایتان که غذا می گرفته اید استشهادیه جمع کنید . به نتیجه می رسید.


جدیدتر قدیمی تر