انصراف از حقوق همسر برای دریافت حقوق پدر

 سلام! پدربزرگم کارمند مخابرات بودند و فوت شدند. پدرم کارمند ارتش و نیروی مسلح بودند. فوت شدند. مادرم می خواهد از حقوق پدرم انصراف بدهد ، حقوق پدرش را بگیرد؟ امکان پذیر است ؟ یعنی برای پدربزرگم بیمه ی سلامت بودند. بیمه ی خدمات درمانی بودن پدربزرگم؟

نه قبول نمیکنند. حقوق همسر اولویت دارد به حقوق پدر و چون ایشان تا بحال حقوق را می گرفته است نمی تواند انصراف بدهند. قبلا چنین چیزی را قبول می‌کردند اما اخیرا رد می‌کنند و می‌گویند بروید حقوق همسرتان را بگیرید.


جدیدتر قدیمی تر