شکایت از شرکت بابت بیمه

 عرض سلام وادب ! می خواستم جویا بشم برای ۴ سالی که من در شرکتی کار کردم و بیمه نکردند بخواهم شکایت کنم شما قبول زحمت میکنید؟ در ضمن الان هم در همان شرکت کار میکنم.از سال ۷۸ تا۸۲ بیمه نکردند واز ۸۲ تا الان بیمه کردند  تامین اجتماعی ؟  

با سلام!  بله ما می توانیم کارهایتان را برایتان انجام دهیم ولی توجه داشته باشید وقتی الان در شرکت کار می کنید شاید مناسب نباشد که از شرکت شکایت کنید. ممکن است تاثیر بدی در روابط کاری تان دارد.


جدیدتر قدیمی تر