بابت حق بیمه های تامین اجتماعی پرداخت نشده چه کاری انجام دهم؟

 با سلام! عرض ادب! برای خرید بیمه های عقب افتاده یا جا مانده چه کار باید بکنم؟ من از سال ۱۳۷۸ بیمه دارم و ما بین این تاریخ ها چند ماهی هست که کارفرما ها بیمه رد نکردند و جا مانده است. چطوری میتوانم این ماه ها را خرید کنم. سپاس ؟

در مورد شما  چیزی به عنوان خرید حق بیمه ندارید. شما بابت ماه هایی که حق بیمه شما توسط کارفرما پرداخت نشده است باید به اداره کار شکایت کنید و بعد از اینکه از اداره کار در این زمینه رای مثبت گرفتید می‌توانید با رای مربوط به سازمان تامین اجتماعی مراجعه کنید تا سابقه حق بیمه شما برای شما لحاظ گردد. البته حق بیمه باید توسط کارفرما پرداخت گردد. در اینگونه موارد تامین اجتماعی از اداره کل تامین اجتماعی استان تاییدیه می گیرد و بعد از تاییدیه، حق بیمه و جریمه مربوطه را به آدرس کارفرما ارسال می‌کند و پس از پرداخت حق بیمه سابقه برای شما در نظر گرفته می شود.


جدیدتر قدیمی تر