مسئولیت شرکت با مسئولیت محدود در قبال تامین اجتماعی

 سلام! روزتون به خیر! میخواستم بدانم در شرکت با مسئولیت محدود آیا اداره بیمه می‌تواند اموال کل اعضا و سهامداران شرکت را بابت بدهی  توقیف کند ؟ و آیا می‌ تواند کل بدهی همه اعضا را از یکی از اعضا بگیرد ؟

قانونا می توانند چنین کاری انجام دهند چون در شرکت با مسئولیت محدود همه اعضا که دارای سهم می باشند در قبال شخص ثالث مسئولیت دارند. بدهی همه اعضا را نمی توان از یک نفر گرفت بلکه بدهی با توجه به سهم اعضا و اعضای شرکت باید پرداخت کرد. تامین اجتماعی نیز از این قاعده مستثنا نیست.


جدیدتر قدیمی تر