هزینه وکیل کمیسیون پزشکی چقدر است ؟

 با سلام و احترام ! عذرخواهی میکنم !  اگر در کمیسیون پزشکی تامین اجتماعی بدوی و تجدید نظر نتیجه نگرفتیم باید شکایت کنیم؟ اگر شکایت کردیم باید وکیل بگیریم؟ عذرخواهی میکنم، هزینه حق وکالت چقدر میشود؟ ممنون ؟ 

اگر در کمیسیون پزشکی بدوی و تجدیدنظر به نتیجه نرسید می توانید به دیوان عدالت اداری شکایت کنید تا پرونده تان مجدد در کمیسیون پزشکی مورد بررسی قرار گیرد  . هزینه وکالت هر وکیل در این زمینه متفاوت است گروه ما بابت وکالت این مشکل ۸ میلیون تومان دریافت میکنند.


جدیدتر قدیمی تر