درخواست ازکارافتادگی به علت بیماری دوقطبی

 سلام‌! خسته‌ نباشید‌! من‌ ده‌ سال‌ سابقه‌ بیمه‌ تامین‌ اجتماعی‌ دارم‌ و پارسال‌ دچار‌‌ بیماری‌ دو قطبی‌ شدم‌ و یک‌ ماه‌ بستری‌ شدم‌.  آیا‌ ازکار‌افتادگی‌ شامل‌ حال‌ من‌ میشود‌ یا‌ نه‌ و چه‌ میزان‌ حقوق‌ به‌ من‌ تعلق میگیرد؟

اگر اختلال دوقطبی همراه با اختلال عملکرد و بستری های مکرر و پاسخ ضعیف به درمان و یا همراه با علائم سایکوز داشته باشید می توانید از کار افتاده شوید. البته به نظرم سابقه بستری تان باید بیشتر باشد سابقه تان نه زیاد است و نه کم  ولی اگر بیشتر بود بهتر بود.


جدیدتر قدیمی تر