هزینه پرداختی تامین اجتماعی بابت دندان مصنوعی چقدر است؟

 سلام! میخواستم هزینه پروتز دندان مصنوعی و اینکه تمدید گرفتن مجدد چند سال است؟ لطفا بگویید؟ ممنون؟

یکبار پرداخت میشود و دوره تمدید ندارد البته معمولا بعد از ۱۰ سال پرداخت میشود . هزینه پروتز کامل 2 میلیون تومان برای دست کامل و یک میلیون تومان برای نیم دست است.


جدیدتر قدیمی تر