سختی کار شغل علوم آزمایشگاهی

 سلام! بنده کارمند دانشگاه تهرانم کارشناس علوم آزمایشگاهی ولی میگن شما سختی کار ندارید و اگر هم استعفا بدهید سنوات هم می سوزد. این جریانش چی است؟ممنون میشم اگر بنده را راهنمایی کنید.ببخشید مزاحم شدم میخواستم بگم که اگر کسی را دارید که بره دنبال کارم و این سختی کارم را درست کنه یا استعفا مرا یک جوری درست کنه که من در جای دیگه مشغول بتونم بیمه رد کنم یا از طریق خویش فرما رد کنم.و بتونم سنواتم را بگیرم .هدیه خوبی میتونم به اون شخص بدهم؟ 

اگر استعفا بدهید بستگی دارد که استعفای شما مورد موافقت قرار گیرد یا مورد موافقت قرار نگیرد. اگر مورد موافقت قرار گرفت سنوات به شما پرداخت می شود. اگر مورد موافقت نگیرد سنوات به شما پرداخت نمی شود. کارتون بستگی به محل کارتان دارد یعنی اینکه در بخش اداری مشغول به کار بوده باشید یا در بخش آزمایشگاهی و کار خیلی سختی نیست. می توان به یک دادخواست مناسب به دیوان عدالت اداری داد و از آن طریق اقدام کرد. در هر صورت اگر  با  استعفای شما موافقت شود یا نشود بستگی به این دارد که حق بیمه تان به کدام ارگان پرداخت میشود سازمان بازنشستگی کشوری و یا سازمان تامین اجتماعی. اگر می خواهید می‌توانید سابقه تان را در تامین اجتماعی ادامه دهید و خودتان را بیمه خویش فرما کنید. اگر سابقه قبلی تان هم بابت تامین اجتماعی باشد که با آن جمع می شود وگرنه می توانید با پرداخت مابه التفاوت سابقه دانشگاه تهران را به تامین اجتماعی بیاورید. سازمان بازنشستگی کشوری نیز در صورتی که بیشتر از ۱۵ سال سابقه داشته باشید این امکان را به شما می‌دهد که به صورت خویش فرما پرداخت حق بیمه تان را ادامه دهید. گروه ما از این کارها می کند و دستمزدش را می گیرد  ولی خودتان هم می توانید اگر به شدت پیگیر باشید کار را به نتیجه برسانید.


جدیدتر قدیمی تر