اصلاح عنوان شغلی در لیست بیمه تامین اجتماعی برای رفتگر

 سلام! بنده 19 سال رفتگر بودم. بیمه عنوان شغلی ام کارگر ساده بود که از طریق اداره کار و بیمه عنوان شغلیم  را درست کردم ولی بیمه میگه سختی کارو باید دنبالش را بگیری! حالا برای سختی کار چکار کنم؟ عنوان شغلی درست بشه سختی کار میاد روش یا نه ممنون میشم؟

اگر عنوان شغلی شما درست شود سختی کار به شما تعلق میگیرد ولی تامین اجتماعی اصلاح عنوان شغلی را نمی پذیرد و بعد از اینکه برای عنوان شغلی از طریق اداره کار رای مثبت گرفتید باید به دیوان عدالت اداری شکایت کنید تا تامین اجتماعی قبول کند وگرنه تامین اجتماعی قبول نمیکند.


جدیدتر قدیمی تر