درخواست ازکارافتادگی برای دریافت مستمری مادر

با سلام ! در خصوص یک پرونده از شما نظر میخوام. من مادرم در سن ۶۰سالگی فوت کردند و پدرم اون موقع ۶۵سال داشت. به خاطر کدورت سن و حواس پرتی و مشکلات اعصاب میخواستم از کار افتادگی براش بگیرم که حقوق مادرمو به او بدهند. پدرم الان ۷۰سالشه و فاقد توان کار آیا امکان دارد کمیسیون پزشکی تجدید نظر کند تو رای قبلی؟! میشود به خاطر سن بالا برایش تقاضای از کار افتادگی بدم؟!۷۰سالشه؟ 

باید درخواست از کار افتادگی بدهید و تاریخ از کار افتادگی ایشان قبل از فوت مادر تا مستمری به ایشان تعلق بگیرد. در ضمن به خاطر پیری برای کسی از کار افتادگی تعیین نمی کنند و باید بیماری داشته باشد که بر اساس کتابچه از کار افتادگی درصد به  آن تعلق بگیرد.

جدیدتر قدیمی تر