افزایش سابقه برای دریافت بیمه بیکاری بیشتر

با سلام !من سال ٩٨بيكار شدم و٢٦ماه بيمه بيكاري براي من صادر شد. بعد از صدور راي دوسال سابقه طرح پرستاري جزء سابقه كاري من قرار گرفت. اگه اون دوسال لحاظ شود بيمه بيكاري من به ٣٦ ماه تغيير مي كند. بيمه گفت نمي شود. آيا ديوان عدالت شكايت كنم اثري براي حساب آن دو سال وجود دارد؟ 

نه تاثیری نخواهد داشت سابقه انتقالی بابت طرح چون مشمول قانون کار نمی شود در بیمه بیکاری شما تاثیری نخواهد داشت شکایت دیوان عدالت اداری هم فایده ای ندارد.

جدیدتر قدیمی تر