سن بازنشستگی تامین اجتماعی باید 60 سال کامل باشد یا نه ؟

 سلام خسته نباشید!  یه سوال داشتم? من پدرم متولد سال ۴۱ مرداد ماه هستش پارسال رفته بود واسه بازنشستگی گفتن باید سال۴۰۱ مرداد ماه بیای امروز رفته گفتن باید ۶۰ سال تمام بشه تا تشکیل پرونده بدهی؟

در پاسخ به سوال شما باید بگویم که شعبه بیمه درست گفته است. برای بازنشستگی باید ۶۰ سال تمام از تاریخ تولد ثبت شده در شناسنامه سن داشته باشند. اگر ۳۰ سال سابقه شان تمام نشده باشد.


جدیدتر قدیمی تر